English version

©
 

Een technische introductie ...

Inhoud:
 
Wat is een Netwerk?
Wat is Linux?
©

 
Wat is een Netwerk?
Een netwerk bestaat uit twee of meer aan elkaar gekoppelde computers. Deze computers communiceren met elkaar door middel van speciale hardware, software en bekabeling. Het meest gebruikte netwerk tegenwoordig heet Ethernet. Het doel van een netwerk is om de taken zo goed mogelijk over de beschikbare computers te verdelen of om bepaalde "diensten" zoals afdrukken, efficiënter en/of veiliger plaats te laten vinden. Natuurlijk is het ook erg handig als tegelijkertijd meerdere mensen aan bijvoorbeeld de boekhouding kunnen werken.

In de illustratie hieronder staat een voorbeeld van een netwerk in een kantoor. Er zijn 6 Windows werkstations die allemaal toegang hebben tot het Internet (dus email, browser, file transfer etc.) via een z.g. Firewall. Dit is een speciaal ingerichte computer die ervoor moet zorgen dat het interne netwerk (de blauwe lijnen) volledig wordt afgeschermd van het Internet, terwijl de werkstations wel volledige toegang tot het internet hebben. Deze Firewall is een voorbeeld van een Server, een computer die een of meerder diensten aanbiedt. In het netwerk zijn we ook een Fileserver. Deze computer stelt schijfruimte beschikbaar aan de andere computers, zodat deze opslagruimte wordt gedeeld. In dit verband worden de andere computers ook wel Clients genoemd. Een Server is dus de leverancier van een bepaalde dienst, terwijl de Client de afnemer is.

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over Netwerken in het algemeen. Wij verzorgen graag training voor uw personeel waarin wij veel dieper op deze materie kunnen ingaan. Ook geven wij advies over de inrichting van uw netwerk.
©

 
Wat is Linux?
Het Linux besturingssysteem is gebaseerd op Unix, maar is helemaal vanaf de grond af opnieuw geschreven, zodat er geen auteursrechten aan de originele "eigenaren" van Unix betaald hoeven worden. Hierdoor is Linux (en de meeste software ervoor) in principe GRATIS!!! Wel heeft het alle positieve kenmerken van een Unix systeem, met name de stabiliteit en het aantal "server" applicaties die ervoor te krijgen zijn. Kijk voor gratis software bijvoorbeeld eens bij http://freshmeat.net.

Unix systemen hebben lang de naam gehad "gebruikers-onvriendelijk" te zijn. Echter, net als het in de thuismarkt bekende Windows kennen Unix systemen een grafische besturing d.m.v. menus, ikonen en dergelijke. In het geval van Linux is er zelfs een uitgebreide keuze voor het systeem dat u wilt gebruiken mogelijk. In dit verband noemen wij de namen KDE en Gnome. Natuurlijk is er ook aan kantoorautomatisering gedacht: bijvoorbeeld StarOffice (http://www.sun.com/staroffice) doet niets onder voor het op de PC zo vaak gebruikte MS Office. StarOffice kan zelfs Office documenten lezen en aanmaken.

De programmeurs van Linux (maar ook van vele andere software) bevinden zich over de hele wereld en communiceren via het Internet. Zij maken deel uit van de Open Source Software (OSS) gemeenschap.  Linux wordt vaak samen met andere software (o.a. de grafische gebruikersschil) door een aantal bedrijven gebundeld en dan verkocht. Dit zijn de z.g. "distributies", waarvan de bekendste Red Hat (http://www.redhat.com), SuSE (http://www.suse.de), Caldera en Debian zijn. Vanwege het ontbreken van de voornoemde auteursrechten kunnen deze bedrijven dit toch voor een zeer gunstige prijs doen.

Naast Linux zijn er nog een aantal andere Unix varianten die op de PC draaien, zoals Sun Solaris, FreeBSD, OpenBSD en SCO Unix (Open Desktop, UnixWare) en deze zijn allen bijzonder geschikt voor server taken in uw netwerk.

Linux draait op Intel PC's maar o.a. ook op Compaq/Digital Alpha's en SunSPARC machines. Een aantal voordelen van Linux zijn:

  • Stabiliteit inherent aan het Unix besturingssysteem
  • Bij uitstek geschikt voor server taken (file server, print server) en Firewall
  • Fraaie grafische gebruikersschillen (er is keus tussen bijv. KDE en Gnome)
  • Regelmatige upgrades (uiteraard gratis te downloaden)
  • Zeer veel (gratis) software beschikbaar via Internet
  • Complete distributies (met o.a. webserver, SQL database, C/C++, Perl, Tcl/Tk programmeertalen etc.)
  • Draait met gemak op "verouderde" apparatuur
  • Ondersteuning voor veel hardware
  • Veel "peer-to-peer" ondersteuning door discussiegroepen en lokale clubs
©